Cài đặt

1. Trailer Offcial
2. Giới thiệu Class Nhân vật
3. Cảm xúc MU trên Mobile
4. Tranh Bá Điện Vàng
5. Combo Liên Hoàn Theo Tiết Tấu
6. Chơi Mượt Trên Mọi Thiết Bị

Sở trường: Đánh xa

Vũ khí: Cung

Đặc điểm: Bạo cao, né cao, sinh tồn mạnh, linh hoạt

Tiên Nữ

Sở trường: Cận chiến

Vũ khí: Cự kiếm, cự đao

Đặc điểm: Máu cao, thủ cao, linh hoạt cao

Chiến Binh

Sở trường: Đánh xa

Vũ khí: Pháp trượng

Đặc điểm: Công cao, thủ thấp, thi triển kỹ năng cao

Phù Thủy
SMS DOWNLOAD SMS DOWNLOAD